Kempton Park vs Rustenburg

Kempton Park vs Noordheuwel

Kempton Park vs Zwartkop

Kempton Park vs Montana

Hoërskool Kempton Park vs HTS Middelburg

Hoërskool Kempton Park vs Hoërskool Monument